บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

รับฟรี ชานม ร้านหมีพ่นไฟ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
รายละเอียด

รับฟรี! ชานม ร้านหมีพ่นไฟ เฉพาะสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

• กดรับสิทธิ์ 1 ครั้ง จะได้ 1 โค้ด ใช้สิทธิ์ต่อ 1 แก้ว

• 1 คน / 2 แก้ว / เดือน

• ระยะเวลารับสิทธิ์  30 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

วิธีการรับสิทธิ์

กรุณากดรับสิทธิ์แล้วแสดงโค้ดที่ได้รับบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือก่อนรับสินค้าหรือบริการ

สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ