บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สวัสดิการหอแว่นเพื่อสมาชิก กบข.รายละเอียด

 1. เมื่อซื้อเลนส์สายตาราคาปกติ
 2. 1.1 ราคา 1,500 บาทขึ้นไป ลด 20% และ ลดเพิ่ม 200 บาท
  1.2 ราคา 3,000 บาทขึ้นไป ลด 20% และ ลดเพิ่ม 400 บาท
  1.3 ราคา 7,000 บาทขึ้นไป ลด 20% และ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
  1.4 เลือกส่วนลดเพิ่มตามเรทการซื้อเลนส์ (ข้อ 1.1-1.3) ได้เพียงเรทเดียวต่อคู่เท่านั้น
  1.5 การซื้อใน 1 บิลสามารถซื้อได้มากกว่า 1 คู่ คือ ลดตามเรทเป็นคู่ต่อคู่
 3. เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตาและแว่นกันแดดราคาปกติ
 4. 2.1 ราคา 3,000 บาทขึ้นไป ลด 20% และ ลดเพิ่ม 400 บาท
  2.2 ราคา 7,000 บาทขึ้นไป ลด 20% และ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
  2.3 ราคา 8,000 บาทขึ้นไป ลด 20% และ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
  2.4 เลือกส่วนลดเพิ่มตามเรทการซื้อกรอบ (ข้อ 2.1-2.3) ได้เพียงเรทเดียวต่ออันเท่านั้น
  2.5 การซื้อใน 1 บิลสามารถซื้อได้มากกว่า 1 อัน คือ ลดตามเรทเป็นอันต่ออัน
 5. เมื่อซื้อกรอบแว่น Package ตาม Set ที่กำหนด
 6. 3.1 กรอบแว่น Package ราคา 2,990 บาท ลด 200 บาท ตามสิทธิสมาชิก และ ลดเพิ่ม 400 บาท (รวมลด 600 บาท)
  3.2 กรอบแว่น Package ราคา 3,990 บาท ลด 200 บาท ตามสิทธิสมาชิก และ ลดเพิ่ม 600 บาท (รวมลด 800 บาท)
  3.3 กรอบแว่น Package ราคา 4,990 บาท ลด 200 บาท ตามสิทธิสมาชิก และ ลดเพิ่ม 800 บาท (รวมลด 1,000 บาท)
  3.4 เลือกส่วนลดเพิ่มตามเรทการซื้อกรอบแว่น Package (ข้อ 3.1-3.3) ได้เพียงเรทเดียวต่อ Set เท่านั้น
  3.5 เลือกส่วนลดได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้ ต้องเลือกว่าจะลดตามโปรฯ Package
  หรือ จะลดเพิ่มตามเรทข้อ 3.1-3.3
  3.6 การซื้อใน 1 บิลสามารถซื้อได้มากกว่า 1 set คือ ลดตามเรทเป็น set ต่อ set
 7. ยกเว้น กรอบแว่นแบรนด์ Cartier, Oakley, Muai Jim, Julbo, Linberg, Spyder ไม่ร่วมรายการ ซึ่งลดตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 8. คอนแทคเลนส์ และ น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ ส่วนลดเท่ากับสมาชิกหอแว่นบัตรเงิน (Silver)

เงื่อนไข

 • แสดงบัตรสมาชิก กบข. ทุกครั้งก่อนชำระเงิน
 • 1 สิทธิ์ / ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • สาขาที่ร่วมรายการ คือ ร้านหอแว่น และ ร้าน Better Vision ทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

วิธีการแสดงสิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. (Digital Card) หรือแสดงบัตรสมาชิก กบข. หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ร้านหอแว่น และ ร้าน Better Vision ทุกสาขา

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า