บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษส่วนลดค่าสินค้า จากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดสิทธิพิเศษ

 ส่วนลด 88 บาท เมื่อซื้อสินค้าภายใน www.sahamarketonline.com ครบ 588 บาทขึ้นไป

 กดรับโค้ดผ่าน My GPF Application และช่องทาง LINE สิทธิพิเศษ

 นำโค้ดที่ได้รับ ใส่ในช่อง “รหัสส่วนลด” เมื่อถึงขั้นตอน ตรวจสอบและสั่งซื้อ

 ระยะเวลารับสิทธิ์ 22 กันยายน  – 15 ธันวาคม 2564

 จำกัด 1 คน / 1สิทธิ์ / ตลอดโครงการ

 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

วิธีการรับสิทธิ์

สมาชิกกดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application และช่องทาง LINE สิทธิพิเศษ แล้วนำโค้ดที่ได้รับใส่ในช่อง “รหัสส่วนลด”

เงื่อนไขข้อกำหนดการรับสิทธิ์

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKg

ช่องทาง LINE สิทธิพิเศษ