บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษร้านบ้านแอนด์บียอนด์ ( Baan & Beyond) เพื่อสมาชิก กบข.
ร้านบ้านแอนด์บียอนด์ ( Baan & Beyond)

  • ลดเพิ่ม 300 บาทเมื่อซื้อสินค้าที่บ้านบียอนด์ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (ใช้ได้ทั้งสินค้าราคาปกติและราคาโปรโมชั่น)
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

ระยะเวลา

เริ่ม 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

วิธีการใช้สิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application และแสดงบัตรสมาชิกที่เคาเตอร์ชำระเงิน ก่อนการชำระสินค้าที่ cashier

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQion https://bit.ly/2WsOKgQ