บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ออกรถยนต์ MG กับ KLeasing รับข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก และครอบครัวรายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับโปรคุ้มกว่า ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท , บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท และส่วนลดเพิ่มสูงสุด 110,000 บาท* (ส่วนลดขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละรุ่น) ตั้งแต่  25 ก.ค. 65- 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไข

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ *เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. และพนักงาน กบข ยื่นสมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) ยี่ห้อ MG รุ่น New MG5, New MG ZS, New MG HS, New MG HS PHEV และ New MG EXTENDER ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข ดังนี้
สิทธิพิเศษจาก บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย :
(1) รับ Gift Voucher Lotus's 1 ใบ มูลค่า 3,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยจะจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาแล้ว
สิทธิพิเศษจากบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(2) รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 20,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) หากรับรถกับผู้จำหน่ายภายในพื้นที่ กทม. ลูกค้าจะได้รับ ณ วันที่ลูกค้ารับรถยนต์ กรณีลูกค้าต่างจังหวัด จะจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลูกค้ารับรถยนต์
(3) ฟรีค่าจดทะเบียนรถยนต์มูลค่าสูงสุด 4,500 บาท
(4) รับฟรีฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์มูลค่า 5,000 บาท
(5) สำหรับรุ่น New MG HS PHEV: (1) รับฟรี MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง มูลค่ารวม 60,749 บาท (2) ขยายเวลาการรับประกันคุณภาพ จาก 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง (3) รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
(6) สำหรับ MG ทุกรุ่นที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ (ยกเว้น New MG5) รับส่วนลดราคารถยนต์พิเศษมูลค่ารวมสูงสุด 110,000 บาท (ส่วนลดของราคารถยนต์ที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)
(7) รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อมพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่ารวมสูงสุด 21,070 บาท สำหรับรุ่น New MG5 บริษัทประกันภัยที่รับประกัน คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสำหรับรุ่น New MG ZS, New MG HS, New MG HS PHEV, New MG EXTENDER GC และ New MG EXTENDER DC บริษัทประกันภัยที่รับประกัน คือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
หมายเหตุ:  สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการรับประกัน ให้เป็นไปตามที่ บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่าย บริษัท แม็คซัส มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-117-7775 
  - แคมเปญนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

2. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญา และของสมนาคุณไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน หรือคืนเป็นเงินสดได้
3. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้

*หมายเหตุ:
เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตรโดยพฤตินัยหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย, คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย  ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือหน้าแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลสมาชิก กบข.
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. แนบบัตรสมาชิก กบข. และเอกสารแสดงความสัมพันธ์
7. กรณีพนักงาน กบข แนบสำเนาบัตรพนักงาน กบข
เงื่อนไขการเช่าซื้อ
1.รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  หมายเหตุ : ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
2.ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับทั้งกรณีเป็นสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข.
3.การค้ำประกันไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิกกบข. (ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ำประกัน)
*เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขเงินดาวน์ เป็นไปตามนโยบายพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ระยะเวลารับสิทธิ์ 

ตั้งแต่  25 ก.ค. 65- 31 ธ.ค. 65

วิธีการรับสิทธิ์
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น คลิก https://kbank.co/3bvRdEX

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้