บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อรถช่วยได้ K Leasing
สินเชื่อรถช่วยได้ K Leasing

แค่มีรถ ก็มีเงินก้อนไปใช้ กู้ง่าย ได้เงินไว บริการถึงบ้านคุณ สิทธิพิเศษสมาชิก กบขฬ และครอบครัว รับฟรี! บัตรกำนัล 1,500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก)

สินเชื่อรถช่วยได้ ‘‘สินเชื่อรถช่วยได้ คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีรถยนต์ และเล่มทะเบียนเป็นหลักประกัน 

มีให้เลือก 2 ประเภท ’’

 1 ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ ผู้เช่าซื้อมีรถยนต์ และเล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน  ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

 2 ประเภทไม่โอนเล่มทะเบียนรถ ผู้กู้มีเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน   ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

โดยไม่กำหนดจุดประสงค์ในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินหรือต่อยอดสำหรับธุรกิจ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน  และยังสามารถใช้รถได้ปกติ และเลือกระยะเวลาการผ่อนได้

ทำไมต้องเลือกใช้สินเชื่อรถช่วยได้ จากลีสซิ่งกสิกรไทย?

 - ผ่อนสบายๆเริ่มต้น วันละ 55บาท

-  ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 72 งวด

- ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

- อนุมัติภายใน 1 วันทำการ

- มีบริการดิลิเวอรี่ทำสัญญาถึงบ้าน

- ไม่ต้องมีสลิปรายได้ก็กู้ได้

ระยะเวลารับข้อเสนอพิเศษ

 สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 66

รายละเอียดเงื่อนไข

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ *เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. และพนักงาน กบข. ยื่นสมัคร สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 รับฟรี! บัตรกำนัล Lotus's 1 ใบ มูลค่า 1,500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา)

2. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

4. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้

หมายเหตุ : *เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตรโดยพฤตินัยหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย, คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย                                     

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือหน้าแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลสมาชิก กบข.

2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน

6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. แนบบัตรสมาชิก กบข. และเอกสารแสดงความสัมพันธ์

7. กรณีพนักงาน กบข แนบสำเนาบัตรพนักงาน กบข

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

วิธีการแสดงสิทธิ์

1.ช่องทางออนไลน์ สมัครเลยคลิก

https://kbank.co/3a2oUx6

2.สมัครผ่านสาขาธนาคาร แสดงบัตรสมาชิก กบข. หรือบัตรสมาชิก Digital บน My GPF Application เพื่อรับสิทธิแคมเปญ