บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน)คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/ZZIpgN 

เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองจากเต๊นท์รถยนต์หรือรถบ้าน โดยธนาคารกรุงศรีจะชำระค่ารถยนต์ให้เจ้าของรถโดยตรง โดยสมาชิกทำสัญญาเช่าซื้อรถและผ่อนชำระคืนธนาคารกรุงศรีเป็นรายเดือน เมื่อสมาชิกได้ชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญา ธนาคารกรุงศรีจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับสมาชิก

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข.

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 84 งวด
 4. วงเงินสินเชื่อสูง
 5. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

พิเศษ!!!

สมาชิก กบข. และครอบครัวสมาชิก กบข.ที่สมัครสินเชื่อ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ (รถเต๊นท์ และ รถบ้าน) ระหว่างวันที่ 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 66 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 31 ก.ค. 66

- รับบัตรกำนัล ปตท. มูลค่า 1,500 บาท (ธนาคารจะทำการส่งบัตรกำนัลภายใน 120 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา)

เงื่อนไข

         - ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า รถรับจ้าง รถทดลองขับ รถสำหรับผู้บริหาร และการขายกลุ่ม(Fleet)

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79% ต่อปี

หมายเหตุ 

1. เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2. กรณียอดจัดต่ำกว่า 300,000 บวกอัตราดอกเบี้ยจากตาราง 0.50%

3. อัตราดอกเบี้ยนี้ใช้กับรถยนต์ยี่ห้อที่ดำหนด ได้แก่ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Benz, ฺBMW นอกเหนือจากยี่ห้อที่กำหนด บวกอัตราดอกเบี้ยจากตาราง 0.25%

ยอดจัด (ไม่รวม VAT)

Option1

Option2

Option3

Option4

<=300,000

ทำประกันชั้น 1

ทำประกันชั้น 2+

ทำประกันชั้น 2 
+0.25%

ไม่ทำประกัน 
+0.50%

>300,000-500,000

ทำประกันชั้น 1

ทำประกันชั้น 2+ 
+0.25%

ทำประกันชั้น 2 
+0.50%

 

 

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

เงื่อนไขพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบข.และครอบครัวของสมาชิกกบข.

ปีจดทะเบียน

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด (เดือน)

ตั้งแต่ปี 2007 ขึ้นไป

84

ปี 2006

72

ปี 2005

60

ปี 2004

48

 

วงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไขพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิก กบข

รถทั่วไป

รถกลุ่มพิเศษ

100%

95%

เงื่อนไขพิเศษเพื่อครอบครัวของสมาชิก กบข.

รถทั่วไป / รถกลุ่มพิเศษ

สูงสุด 95%

เงื่อนไข

 1. ยอดจัดเช่าซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป
 2. รับรถยนต์ทุกยี่ห้อ ยกเว้น รถที่มีการดัดแปลงต่างๆ ที่กรมขนส่งไม่รับรอง และรถที่ไม่เป็นที่นิยมของตลาด

การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับสมาชิก กบข. (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีสมาชิก กบข. ของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ค้ำประกัน)

การทำประกัน

วงเงินเช่าซื้อตั้งแต่ 300,000 บาท ต้องทำประกันภัยประเภท 1 หรือ 2+ หรือ 2 กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ธนาคาร กำหนด และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. มีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
 3. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 4. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. ทะเบียนบ้านให้แสดง (ถ้ามี)
 4. เอกสารแสดงรายได้
 5.         - กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

          - อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน

   5. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ประเภทรถยนต์

เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติตด่อใช้บริการ

 1. Call Center โทร. 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6
 2. เต็นท์รถยนต์มือสองทั่วประเทศ สำหรับสินเชื่อซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (กรุงศรี ยูสด์ คาร์)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

    1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

    2. ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Online) หรือ ผ่าน App KMA (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

    3. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียม

    4. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทศโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

    5. ชำระที่จุดบริการของ CenPay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

    6. ชำระผ่าน mPAY เทเลวิช, แอป my AIS, Website mPAY, Website STATiON, AIS Kiosk, Rabbit LINE Pay, AIS Shop, Lawson, Dealers (ที่เป็นคู่ค้ากับทาง mPAY) มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

     7. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านนั้น 

    8. ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* (Biller ID: 010753600107984


วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้