บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ)คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/4h6v0K

          ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ เปลี่ยนรถยนต์คันเท่ของคุณเป็นเงินสดได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องโอนเล่ม พร้อมดอกเบี้ยลดต้นลดดอก โดยรถยังมีขับเหมือนเดิม บริการสินเชื่อสำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และกำลังมองหาเงินสดสักก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และสามารถชำระค่างวดมากกว่าที่กำหนด หรือ โปะ เพื่อลดเงินต้นได้

สิทธิพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
 3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 4. ไม่มี VAT และค่าธรรมเนียมการโอน
 5. รับเงินภายใน 1 วัน ทำการ หลังทราบผลการอนุมัติ
 6. มีบริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย

1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564 

อัตราดอกเบี้ยTerm

เงื่อนไขพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

ปี 2015 - 2021

ปี 2012 - 2014

ปี 2006 - 2011

ปี 2004 - 2005

Term 12

11.50%

12.50%

13.25%

14.00%

Term 18

11.50%

12.50%

13.25%

14.00%

Term 24

11.50%

12.50%

13.25%

14.00%

Term 36

11.50%

12.50%

13.25%

14.00%

Term 48

11.75%

12.50%

13.50%

14.25%

Term 6012.00%13.00%13.75%14.50%
Term 7212.50%13.50%14.00%14.75%


ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

ผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีเอกสารอ้างอิงได้ว่า ผู้สมัครเป็นครอบครัวของสมาชิก กบข. )

บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และธิดา ของพนักงานและสมาชิก กบข.

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารฯ และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. มีเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 บาท และมีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
 3. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 4. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

                - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

                - สมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

                - สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    4. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

    5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า

    6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ประเภทรถยนต์

เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

 1. กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์  02-740-7400 หรือ 1572 กด *6
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. Line Official Account ของ กรุงศรี ออโต้
 5. บริการออนไลน์ : www.krungsriauto.com , www.car4cash.com , www.krungsrimarket.com , www.krungsribigbike.com
 6. ดีลเลอร์รถยนและรถจักรยานยนต์ กว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 3,000 แห่ง และต่างจังหวัด 6,000 แห่ง) 
 7. ตัวแทนขายตรง (Direct Sale Agents) กว่า 10 แห่งในกรุงเทพฯ

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

สามารถชำระค่างวดได้หลายช่องทางที่สะดวก ตามรายละเอียดด้านล่าง

1. ชำระค่างวดผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เช่น

    1.1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

    1.2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

    1.3 ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ KMA (Mobile application) 

    1.4 หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แบบอัตโนมัติ (Direct Debit)

2. ชำระค่างวดผ่านช่องทางของธนาคารอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละธนาคาร เช่น

   2.1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นๆ

   2.2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM หรือระบบออนไลน์ของธนาคารอื่นๆ (mobile application / website)

3. ชำระค่างวดเป็นเงินสด ณ จุดบริการอื่นๆ (กรุณาตรวจสอบ จำนวนรับชำระสูงสุด/ครั้ง และอัตราค่าธรรมเนียม ณ จุดรับชำระ)

   3.1 จุดรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

   3.2 จุดรับชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทย ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ

   3.3 จุดรับชำระของ เทศโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

   3.4 จุดรับชำระของ CenPay

   3.5 ชำระค่างวดผ่าน แอปพลิเคชั่น mPAY ได้ที่ เอไอเอส ช๊อป , เทเลวิช , เอ็มเปย์ สเตชั่น , Rabbit LINE Pay และ แอปพลิเคชั่น my AIS มีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ  และรายการละไม่เกิน 49,000 บาท

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา