บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

โครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที ลีสซิ่ง เพื่อสมาชิก กบข.สิทธิพิเศษ

  • ส่วนลดสูงสุด 2,000 ถึง 5,000 บาท ตามรุ่นและยี่ห้อที่บริษัทกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 250 cc ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน / ขนาดเครื่องยนต์ 250 cc ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.65 ถึง 7.95 % ต่อเดือน (เฉพาะรุ่น 250 CC ขึ้นไปลดจากอัตราปกติอีก 0.25% ต่อ ปี)
  • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด https://www.uhub.co.th/branch/gpf

พิเศษ เฉพาะซื้อรถจากร้าน U-Hub ผ่าน T Leasing รับฟรี! ประกัน PA 2 ปี รายละเอียด ดังนี้       

เบี้ย (สำหรับลูกค้าอายุ 15-60ปี) เท่านั้นประกัน PA ( 2ปี ) เบี้ย 700 บาท
การคุ้มครอง

1. ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัญวะสายตา

   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

   1.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

   1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (กรณีเสียชีวิตเท่านั้น)

2. ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะทุนประกัน 1 แสนบาท

3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง)5 พันบาทถ้วน

หมายเหตุ : เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่รับรถ

วิธีการแสดงสิทธิ์

  1. สมาชิกสามารถแสดงสิทธิ์โดยแสดงบัตรสมาชิกผ่าน Application My GPF
  2. สมาชิก กบข. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ต้องมีสมาชิก กบข. เป็นผู้ค้ำประกัน
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถาม โทร 0 2832 2555

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์

   กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2832 2555