บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข ร้านแว่นแก้ว children bookshopร้านแว่นแก้ว children bookshop ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

 

 

  • รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ที่ร้านแว่นแก้วทุกสาขา
  • ฟรี ! สมัครบัตรสมาชิก เมื่อซื้อหนังสือ 1 เล่ม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการใช้สิทธิ์ แสดงบัตรสมาชิกผ่าน application กบข. หรือ แสดงบัตรสมาชิก กบข. ตัวจริง