บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สิทธิพิเศษส่วนลดค่ายา ค่าห้องพักที่โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธินรายละเอียดสิทธิพิเศษ

กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

   ส่วนลดค่ายา 10%

กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

   ส่วนลดค่าห้องพัก 10%

   ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้น ยาพิเศษและอุปกรณ์พิเศษ)

   ส่วนลดค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 20% (เฉพาะค่ารถ)

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมกรณีบริษัทซื้อบริการตรวจสุขภาพประจำปี

   แพคเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

   การบรรยายและอบรม Basic Life Support โดยทีมแพทย์ให้พนักงานของบริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาพิเศษ

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 66

วิธีการรับสิทธิ์

1.  แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรพนักงาน กบข. เพื่อรับสิทธิพิเศษ พร้อมแจ้งพนักงานที่รับลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง หรือ เบอร์ Call Center 02-0790000

2.  กรณีเป็นครอบครัวของสมาชิกหรือพนักงานให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร พร้อมบัตรสมาชิก ก่อนเข้ารับบริการ

 3.  กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ