บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษส่วนลดค่าชุดเครื่องแบบข้าราชการสำเร็จรูป จากบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดสิทธิพิเศษ 

สมาชิก กบข. รับฟรี โค้ดส่วนลด 15%

เมื่อซื้อชุดเครื่องแบบข้าราชการสำเร็จรูปผ่านทาง Shopee Application หรือ Website Shopee

ยอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป

 วิธีการรับสิทธิ์

พิมพ์ค้นหา "Thanulux Uniform" ที่ช่องค้นหาสินค้าใน Shopee Application หรือ Website Shopee และเลือกชุดเครื่องแบบข้าราชการสำเร็จรูปที่ต้องการ

โค้ดมีเวลาจำกัด โปรดเลือกสินค้าลงรถเข็นให้เรียบร้อยก่อน แล้วกดปุ่มชำระเงิน

จากนั้นเข้า My GPF Application กดรับสิทธิ์เพื่อรับโค้ดส่วนลด

นำโค้ดที่ได้ไปกรอกที่ช่อง "โค้ดส่วนลดร้านค้า" ใน Shopee Application หรือ Website Shopee ก่อนกดสั่งสินค้า  

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565