บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สิทธิพิเศษ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้




คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/wlrOA2

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ที่มาพร้อมวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ ทุกครั้งที่จ่ายชำระค่างวดในแต่ละเดือน จะมีวงเงินสำหรับการเบิกถอนเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินต้นที่คืนกลับเข้ามา เบิกถอนวงเงินได้สะดวกผ่าน Line Official Account กรุงศรีออโต้ โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ เป็นวงเงินสำรองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแม้ไม่ใช้วงเงิน

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย 

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566 

พิเศษ!!!

สมาชิก กบข. ที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 31 ก.ค. 66

รับบัตรกำนัล โลตัส มูลค่า 1,000 บาท

(ธนาคารจะทำการส่งบัตรกำนัลภายใน 120 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา) 

เงื่อนไข

  ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า รถรับจ้าง รถทดลองขับ รถสำหรับผู้บริหาร และการขายกลุ่ม(Fleet)

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ 15% - 18% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าแบบคงที่ เริ่มต้นที่ 8.33% - 10% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด

ผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

เฉพาะสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิกมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบคำขอ/สัญญาสินเชื่อเงินกู้กับธนาคารฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.              เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบคำขอ/สัญญาสินเชื่อเงินกู้

2.              มีเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 บาท และมีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเงินกู้

3.              ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ

4.              อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.              บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

2.              สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)

3.              เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

·         สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

·         สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

·         สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

4.              แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

5.              สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า

6.              สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีที่จดทะเบียน รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ประเภทรถยนต์

เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติดต่อให้บริการ

1.              กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ 0-2740-7400 หรือ 1572 กด *6

2.              ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์

3.              ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.              LINE Official Account ของ กรุงศรี ออโต้

5.              บริการออนไลน์ : www.krungsriauto.com, www.car4cash.com, www.krungsrimarket.com, www.krungsribigbike.com

6.              ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 3,000 แห่ง และต่างจังหวัด 6,000 แห่ง)

7.              ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 10 แห่งในกรุงเทพฯ

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดรถ

สามารถชำระค่างวดได้หลายช่องทางที่สะดวก ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.      ชำระค่างวดผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เช่น

1.1      ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มาชน)

1.2      ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (หมาชน)

1.3      ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ KMA (Mobile application)

1.4      หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แบบอัตโนมัติ (Direct Debit)

1.5      ชำระเงินผ่าน Application Go by Krungsri Auto

2.      ชำระค่างวดผ่านช่องทางของธนาคารอื่น ๆ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละธนาคาร เช่น

2.1      ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่น ๆ

2.2       ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM หรือระบบออนไลน์ของธนาคารอื่น ๆ (mobile application / website)

3.     ชำระค่างวดเป็นเงินสด ณ จุดบริการอื่น ๆ (กรุณาตรวจสอบ จำนวนรับชำระสูงสุด/ครั้ง และอัตราค่าธรรมเนียม ณ จุดรับชำระ)

3.1      จุดรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

3.2      จุดรับชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทย ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ

3.3      จุดรับชำระของ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

3.4      ชำระค่างวดผ่าน แอปพลิเคชั่น mPAY ได้ที่ เอไอเอส ช็อป, เทเลวิช, เอ็มเปย์ สเตชั่น, Rabbit LINE Pay และ แอปพลิเคชั่น my AIS มีค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ และรายการละไม่เกิน 49,000 บาท

วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application My GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา


 



เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้