บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์)

คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/4h6v0K

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์)

                ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสินเชื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ และ บิ๊กไบค์ที่ปลอดภาระแล้ว และกำลังมองหาเงินสดสักก้อน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพียงนำรถและเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ตัวจริงมาสมัครสินเชื่อกับบริษัทฯ โดยสมาชิกโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ให้บริษัทฯ และทำสัญญาเช่าซื้อ มีข้อผูกพันในการผ่อนชำระคืนกับริษัทฯ เป็นรายเดือน

                ทั้งนี้ระหว่างการผ่อนชำระสมาชิกยังสามารถใช้งานรถจักรยานยนต์คันนั้นๆ ได้ตามปกติเหมือนเดิมเมื่อสมาชิกชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับสมาชิก


 สิทธิพิเศษ

1.  วงเงินสูง

2.  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

3.  อัตราดอกเบี้ยต่ำ

4.  ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 งวด (บิ๊กไบค์) และ สูงสุด 36 งวด (มอเตอร์ไซค์)

5.  บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

6.  อนุมัติภายใน 1 วันหลังเอกสารครบ

7.  รับเงินภายใน 1 วันทำการ หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว


 ประเภทและความหมาย:    จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระแล้วและมีสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นของตนเอง

 • บิ๊ก ไบค์ : หมายถึงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 250 CC ขึ้นไปและราคาตอนเป็นรถใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท นอกนั้นถือเป็นรถมอเตอร์ไซค์

อายุรถ :

 • บิ๊กไบค์ ที่มีอายุรถไม่เกิน 7 ปี นับจาก รุ่นปีผลิต (ปี ค.ศ.) ที่ระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
 • รถจักรยานยนต์ทั่วไป ที่มีอายุรถไม่เกิน 5 ปี นับจาก รุ่นปีผลิต (ปี ค.ศ.) ที่ระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

อัตราดอกเบี้ย, เทอมการผ่อน และวงเงิน

 • บิ๊ก ไบค์

เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี

ผ่อนชำระสูงสุดนาน 48 งวด

วงเงินเช่าซื้อเริ่มต้น 50,000 บาท ขึ้นไป


 • มอเตอร์ไซค์

เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อเดือน  

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.75% ต่อเดือน

ผ่อนชำระสูงสุดนาน 36 งวด

วงเงินเช่าซื้อเริ่มต้น 20,000 บาท ขึ้นไป

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65  

1. สำหรับรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบท์ เมื่อสมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช - บิ๊กไบค์ ในช่วงวันที่ 1 ก.ค.  - 30 ก.ย. 65 พร้อมทั้งได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ ภายใน 31 ต.ค. 65 รับบัตรน้ำมันบางจาก มูลค่า 1,000 บาท

2. สำหรับรถจักรยานยนต์  เมื่อสมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช - มอเตอร์ไซค์ ในช่วงวันที่ 1 ก.ค.  - 30 ก.ย. 65 พร้อมทั้งได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ ภายใน 31 ต.ค. 65 รับบัตรน้ำมันบางจาก มูลค่า 500 บาท

การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีเอกสารอ้างอิงได้ว่าผู้สมัครเป็นครอบครัวของสมาชิก กบข.)


การทำประกัน

1. วงเงินเช่าซื้อตั้งแต่ 200,000 บาท และอายุรถไม่เกิน 3 ปี ทำประกันภัยประเภท 1  กับบริษัทผู้รับประกันภัย และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

2. วงเงินเช่าซื้อน้อยกว่า 200,000 บาท หรืออายุรถตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทำประกันภัยสูญเสียทางการเงิน (รถหาย/ไฟไหม้) กับบริษัทผู้รับประกันภัย และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

 บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของพนักงานและสมาชิก กบข.

 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • สมาชิก  กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.  เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ

2.  มีเงินได้สุทธิเป็น 3 เท่าของค่างวด

3.  ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ

4.  อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.  บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

2.  สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)

3.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

4.  สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

5.  สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

6.  แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีผลิต รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

 ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

1.     Call Center โทร. 02 740 7400 

2.     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์ (สาขากรุงศรี ออโต้)

3.    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.    ช่องทางออนไลน์ของกรุงศรี ออโต้

  • www.car4cash.com
  • www.krungsriauto.com
  • Line official คาร์ ฟอร์ แคช
  • Line official กรุงศรี ออโต้
  • Mobile Application “GO by Krungsri Auto”  

 ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

3. ชำระเงินโดยใช้บริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) ของ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ)

4.  ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ

5. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ 

วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา 
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้