บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ ส่วนลดเครื่องแบบข้าราชการเมืองนนท์ by เฟมัสซ์
รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. รับส่วนลดทันที 10% กรณีซื้อสินค้าที่หน้าร้าน พร้อมรับเงินคืนอีก 5% ของยอดซื้อครั้งนี้ โดยแสกน QR Code ท้ายใบเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นส่วนลดการซื้อสินค้าที่หน้าร้านครั้งต่อไป (ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาเดิม)

2. รับส่วนลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าผ่านทาง Line หรือ Facebook Page ของแบรนด์ “เครื่องแบบข้าราชการเมืองนนท์ by เฟมัสซ์”

3.  ระยะเวลารับสิทธิ์ 29 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64

4.  จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

5.  เลือกใช้สิิทธิ์ช่องทางการขายใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

     หน้าร้าน 6 สาขา ได้แก่

1. ท่าน้ำนนท์

2. แจ้งวัฒนะ

3. พระราม 2

4. โคราช

5. หาดใหญ่

6. ชลบุรี

     ช่องทาง Facebook

Facebook Page เครื่องแบบข้าราชการเมืองนนท์ by เฟมัสซ์ หรือกดลิงก์ https://www.facebook.com/famousonline.th/

     ช่องทาง Line

Line ID @famousonline หรือกดลิงก์ https://lin.ee/aJbHvZa 

วิธีการรับสิทธิ์

1. เมื่อสมาชิกเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษ แล้วโชว์โค้ดส่วนลดต่อพนักงาน, inbox Facebook หรือ Line ของแบรนด์ ตามช่องทางการชายที่เลือกใช้สิทธิ์เพื่อรับส่วนลด

2.  กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKg