บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษส่วนลดที่อยู่อาศัยในโครงการ บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

ส่วนลดพิเศษ 1 % จากราคาขาย เพิ่มเติมจาส่วนลดปกติ (On Top) และโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทั่วไป ในการจองซื้อที่อยู่อาศัยของ บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

โครงการที่เข้าร่วม

1. เดอะคิวบ์ นอร์ท แจ้งวัฒนะ 12

2. เดอะคิวบ์ เซาท์ แจ้งวัฒนะ 15/1

3. เดอะคิวบ์ พลัส พหลโยธิน 56

4. เดอะคิวบ์ ลอฟท์ รามอินทรา 34

5. เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

6. เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทร์

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. ลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือทาง www.thecube-condo.com ก่อนการใช้สิทธิ์

2. แสดงบัตร หรือเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก ไปแสดงสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดในวันจองสิทธิ์ที่สำนักงานขาย

3. ต้องมีสถานะเป็นสมาชิก กบข. หรือพนักงานในวันจองซื้อและต้องมีสัญญาในวันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นได้

 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการรับสิทธิ์

แสดงบัตรสมาชิก กบข. ผ่าน Application My GPF หรือ แสดงบัตรสมาชิกตัวจริง

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application  https://bit.ly/2WsOKgQ