บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ขับดีมีคืน
เงื่อนไขการรับประกัน

          - รับเงินคืน 5% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หลังจากชำระเบี้ย 45 วัน (เลือกช่องทางการรับเงินคืนผ่าน พร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร ก่อนชำระเงินที่เว็บไซต์ ไทยประกันภัย)

       - สิ้นปีกรมธรรม์ หากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะได้รับเงินคืน 20% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หลังจากวันสิ้นสุดกรมธรรม์ 60 วัน

ระยะเวลารับประกัน

       10 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 64

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (Sale Promotion) แบบรายไตรมาส 

- ซื้อเบี้ยประกัน โดยมีราคาเบี้ยฯ รวมกันทุก ๆ 1,000 บาท รับบัตรของขวัญบิ๊กซีมูลค่า 100 บาท ทางไทยประกันภัยจะคำนวณยอดรวมเบี้ยฯ ของผู้ซื้อที่มีเลขบัตรประชาชนเดียวกัน เป็นรายไตรมาส  และจะจัดส่งบัตรของขวัญทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันหลังจากจบแต่ละไตรมาส

- ชำระค่าเบี้ยประกัน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ผ่อนจ่ายแบบ 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

วิธีการรับสิทธิ์

- กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MY GPF Application เข้าเมนูสิทธิพิเศษ หมวดหมู่ประกัน

- เลือกประกันภัยที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดรับสิทธิ์เพื่อไปกรอกข้อมูลและทำการซื้อประกันที่เว็บไซต์ ไทยประกันภัย