บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
โครงการ กบขอุ่นใจประกันภัยทิพยจัดสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิก กบข. 
ในด้านการประกันวินาศภัยเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก กบขและครอบครัว โดยใช้ชื่อ โครงการ กบขอุ่นใจ ประกันภัยทิพยสวัสดิการพิเศษนี้ มอบให้เฉพาะสมาชิก กบขเท่านั้น

·         ภาษีและอากร ตามกรมธรรม์บริษัทฯชำระแทนให้สมาชิก

·         ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด ตามกฏหมาย

·         ขยายสิทธิพิเศษให้ครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ของสมาชิก)วิธีการแสดงสิทธิ์

1. คลิกลิงก์เพื่อซื้อกรมธรรม์  https://affinity.tipinsure.com/Product/group_v2/gpf  

2. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ ติดต่อรับสิทธิ์พิเศษได้ที่ ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร. 02 239 2830-2