บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ TIP Personal Cyber
       เงื่อนไขการรับประกัน

       •   คุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
       •  คุ้มครองการทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
       •  คุ้มครองการกู้คืนข้อมูลที่เอาประกันภัย
       •  แผนประกันและอัตราเบี้ยพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เริ่มต้นที่ 140 บาท - 850 บาทคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

       ระยะเวลารับประกัน

       • รับสิทธิ์ได้จนถึง 31 ธ.ค. 65

       วิธีการแสดงสิทธิ์

       • สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ ติดต่อรับสิทธิ์พิเศษได้ที่ ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร. 02 239 2830-2