บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

So You ประกันสุขภาพปรับแต่งได้
รายละเอียดแผนประกัน

แผนประกันหลัก 10/10 (แบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท) และเลือกเพิ่มความคุ้มครองอย่างน้อย 1 สัญญาเพิ่มเติม ได้แก่

1.ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล IPD (สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ D Health (N))

2.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก)

3.ความคุ้มครองจากโรคร้ายแรง (สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care))

รายละเอียดสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม

สัญญาหลัก: ประกันคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

ความคุ้มครองชีวิต (ทุน) 50,000 บาท (ปรับทุนไม่ได้)

ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์ 50,000 บาท 

สัญญาเพิ่มเติม:

1.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ D Health (N)

เงื่อนไขสัญญา: ปีต่อปี (รับประกันการต่ออายุอัตโนมัติ)

รายละเอียด: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อนอนโรงพยาบาล (IPD)  ภายใต้วงเงินต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง มี 3 แผนความคุ้มครองที่สามารถเลือกได้ แบ่งเป็น 

·         วงเงินค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

·         วงเงินค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท และมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 20,000 บาท

·         วงเงินค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท และมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 20,000

2.สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (D Care)

เงื่อนไขสัญญา: ปีต่อปี (รับประกันการต่ออายุอัตโนมัติ)

รายละเอียด: คุ้มครองกลุ่มโรคตามแผนที่เลือก (เฉพาะกลุ่มโรคมะเร็ง หรือ กลุ่มโรคยอดฮิต) โดยสามารถแบ่งได้เป็นแผนที่คุ้มครองระยะเริ่มต้นจนถึงระยะรุนแรง และแผนที่คุ้มครองเฉพาะระยะรุนแรง 

3.สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

เงื่อนไขสัญญา: ปีต่อปี (รับประกันการต่ออายุอัตโนมัติ)

รายละเอียด: บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกให้ตามจริงและสูงสุดไม่เกินจำนวนตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้ (500/1,000/2,000 บาทต่อครั้ง) จำกัดสูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุรับประกันภัย : 20 - 59 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี*
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี*
  • การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
  • ชำระด้วยบัตรเครดิต : ได้
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง 3 ข้อ(การแถลงสุขภาพ หรือการตอบคำถามสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในพิจารณารับประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด)
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากร กำหนด
  • *ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี และระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดจะขึ้นอยู่กับ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย และอายุสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถให้ความคุ้มครองได้
  •  สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ใส่โค้ด "SOYOUGPF10" รับส่วนลดค่าเบี้ยทันที 10 %

ระยะเวลารับสิทธิ์

      ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565

วิธีการใช้สิทธิ์

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ gettgo เพื่อศึกษารายละเอียดและซื้อกรมธรรม์

กรอกโค้ด "SOYOUGPF10" ในช่องส่วนลด ก่อนชำระเงิน


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้