ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง ประจำวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2562

กบข. ร่วมจัดงานสัมมนา “Responsible Investment: Advancing our practices to address the “S: Human Rights” in ESG”

กบข. ผสานความร่วมมือกับธนาคารโลก ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น Sustainable Pension อย่างเต็มรูปแบบ

กิจกรรม กบข.


แคมเปญเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม”

กบข. ฉลองปีใหม่ จัดแคมเปญออมเพิ่ม ส่งท้ายปี!!

กิจกรรมประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. (GPF Character Design Contest 2019)

สื่อเผยแพร่


ผลสำรวจจาก GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum เผยนักลงทุนสถาบันเอเชียเชื่อมั่นและพร้อมลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG

การลงนามแนวปฏิบัติ "การระงับลงทุน" (Negative List Guideline)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประมวลพระบรมราโชวาทของโครงการเฉลิมพระเกียรติ

GPF TALK

โครงการสวัสดิการทางการเงินกรุงไทย