เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12566พฤศจิกายน1,214,298
22566ตุลาคม1,206,276
32566กันยายน1,221,566
42566สิงหาคม1,210,150
52566กรกฎาคม1,206,094
62566มิถุนายน1,201,963
72566พฤษภาคม1,200,892
82566เมษายน1,200,289
92566มีนาคม1,198,378
102566กุมภาพันธ์1,196,926
112566มกราคม1,195,039
122565ธันวาคม1,192,093
Update at 04/12/2566