เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12567มีนาคม1,232,397
22567กุมภาพันธ์1,229,010
32567มกราคม1,225,243
42566ธันวาคม1,221,043
52566พฤศจิกายน1,214,298
62566ตุลาคม1,206,276
72566กันยายน1,221,566
82566สิงหาคม1,210,150
92566กรกฎาคม1,206,094
102566มิถุนายน1,201,963
112566พฤษภาคม1,200,892
122566เมษายน1,200,289
Update at 22/04/2567