เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12567มกราคม1,225,243
22566ธันวาคม1,221,043
32566พฤศจิกายน1,214,298
42566ตุลาคม1,206,276
52566กันยายน1,221,566
62566สิงหาคม1,210,150
72566กรกฎาคม1,206,094
82566มิถุนายน1,201,963
92566พฤษภาคม1,200,892
102566เมษายน1,200,289
112566มีนาคม1,198,378
122566กุมภาพันธ์1,196,926
Update at 27/02/2567