logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12563มิถุนายน1,110,826
22563พฤษภาคม1,108,475
32563เมษายน1,105,327
42563มีนาคม1,101,656
52563กุมภาพันธ์1,092,270
62563มกราคม1,088,228
72562ธันวาคม1,084,772
82562พฤศจิกายน1,081,196
92562ตุลาคม1,080,129
102562กันยายน1,099,268
112562สิงหาคม1,088,454
122562กรกฎาคม1,084,292
Update at 04/08/2563