logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564มิถุนายน1,169,925
22564พฤษภาคม1,165,165
32564เมษายน1,160,068
42564มีนาคม1,158,683
52564กุมภาพันธ์1,156,651
62564มกราคม1,153,494
72563ธันวาคม1,147,656
82563พฤศจิกายน1,136,397
92563ตุลาคม1,132,742
102563กันยายน1,151,320
112563สิงหาคม1,118,003
122563กรกฎาคม1,114,026
Update at 01/08/2564