logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12563ธันวาคม1,147,656
22563พฤศจิกายน1,136,397
32563ตุลาคม1,132,742
42563กันยายน1,151,320
52563สิงหาคม1,118,003
62563กรกฎาคม1,114,026
72563มิถุนายน1,110,826
82563พฤษภาคม1,108,475
92563เมษายน1,105,327
102563มีนาคม1,101,656
112563กุมภาพันธ์1,092,270
122563มกราคม1,088,228
Update at 27/01/2564