logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564พฤศจิกายน1,157,245
22564ตุลาคม1,156,361
32564กันยายน1,179,124
42564สิงหาคม1,177,131
52564กรกฎาคม1,172,987
62564มิถุนายน1,169,925
72564พฤษภาคม1,165,165
82564เมษายน1,160,068
92564มีนาคม1,158,683
102564กุมภาพันธ์1,156,651
112564มกราคม1,153,494
122563ธันวาคม1,147,656
Update at 05/12/2564