เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12566สิงหาคม1,210,150
22566กรกฎาคม1,206,094
32566มิถุนายน1,201,963
42566พฤษภาคม1,200,892
52566เมษายน1,200,289
62566มีนาคม1,198,378
72566กุมภาพันธ์1,196,926
82566มกราคม1,195,039
92565ธันวาคม1,192,093
102565พฤศจิกายน1,188,489
112565ตุลาคม1,186,281
122565กันยายน1,205,978
Update at 26/09/2566