เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12567พฤษภาคม1,235,635
22567เมษายน1,234,178
32567มีนาคม1,232,397
42567กุมภาพันธ์1,229,010
52567มกราคม1,225,243
62566ธันวาคม1,221,043
72566พฤศจิกายน1,214,298
82566ตุลาคม1,206,276
92566กันยายน1,221,566
102566สิงหาคม1,210,150
112566กรกฎาคม1,206,094
122566มิถุนายน1,201,963
Update at 14/06/2567