logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564ธันวาคม1,158,825
22564พฤศจิกายน1,157,245
32564ตุลาคม1,156,361
42564กันยายน1,179,124
52564สิงหาคม1,177,131
62564กรกฎาคม1,172,987
72564มิถุนายน1,169,925
82564พฤษภาคม1,165,165
92564เมษายน1,160,068
102564มีนาคม1,158,683
112564กุมภาพันธ์1,156,651
122564มกราคม1,153,494
Update at 18/01/2565