เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12566กันยายน1,221,566
22566สิงหาคม1,210,150
32566กรกฎาคม1,206,094
42566มิถุนายน1,201,963
52566พฤษภาคม1,200,892
62566เมษายน1,200,289
72566มีนาคม1,198,378
82566กุมภาพันธ์1,196,926
92566มกราคม1,195,039
102565ธันวาคม1,192,093
112565พฤศจิกายน1,188,489
122565ตุลาคม1,186,281
Update at 04/10/2566