บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก/สมาชิกพ้นสภาพ


สมาชิก กบข. เลือกรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้จาก 2 รูปแบบ ดังนี้

1) ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ หรือ e-Statement สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement

ช่องทางการรับ e-Statement :

 • อีเมลของสมาชิก ที่ได้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนไว้
 • LINE กบข. @gpfcommunity เมนู ดูใบแจ้งยอดเงินปีล่าสุด
 • My GPF Application เมนู ดาวน์โหลด e-Statement
 • My GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ เมนู ดาวน์โหลด e-Statement

ข้อดีการรับ e-Statement :

 • ได้รับแจ้งเตือนทันที เมื่อใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพร้อมดาวน์โหลดและจัดส่งให้สมาชิกแล้ว
 • ได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกก่อนใครในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
 • ไม่ต้องรอรับเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • ปลอดภัยมั่นใจ ไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกมีระบบการใส่รหัสผ่านก่อนเปิดไฟล์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก
 • สะดวกรวดเร็ว เปิดไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านมือถือ และ คอมพิวเตอร์ได้ โดยสามารถบันทึกไฟล์ลงอุปกรณ์ของสมาชิกได้ทันที
 • มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและลดการตัดต้นไม้ ภายใต้แนวคิด GPF Save Paper

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement คลิกที่นี่!

 • กบข. จะจัดส่ง e-Statement ให้สมาชิกผ่านอีเมล และช่องทางออนไลน์ของ กบข. โดยสมาชิกลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดสมาชิกให้สมาชิกเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
 • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
 • หากภายหลังสมาชิกประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือ ประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนขอรับ e-Statement สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกผ่าน My GPF Application ได้

2) ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบกระดาษ สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement

ช่องทางการรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบกระดาษ :

สมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement กบข. จะจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำส่งเงินของสมาชิกในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา

โดย กบข. จะเริ่มจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งสมาชิกสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหลังจากวันที่ กบข. เริ่มจัดส่งเอกสารแล้วในอีก 3-10 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบขนส่ง

นอกจากนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้ผ่านช่องทางออนไลน์ กบข.

ช่องทางดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ดังนี้

 • LINE กบข. @gpfcommunity เมนู ดูใบแจ้งยอดเงินปีล่าสุด
 • My GPF Application เมนู ดาวน์โหลด e-Statement เลือกเมนู ขอสำเนาใบแจ้งยอด
 • My GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ เมนู ดาวน์โหลด e-Statement เลือกเมนู ขอสำเนาใบแจ้งยอด

วิธีเปิดไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ดังนี้

 1. คลิกเลือกไฟล์ (PDF File) ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กบข.
 2. ใส่รหัสผ่านเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดของท่าน ในรูปแบบ ddmmyyyy คือ
  • dd : วันเกิดของท่าน 2 หลัก
  • mm : เดือนเกิดของท่าน 2 หลัก
  • yyyy : ปี พ.ศ. เกิดของท่าน 4 หลัก
  ตัวอย่าง สมมติท่านเกิดวันที่ 5 มกราคม 2528 รหัสผ่านของท่าน คือ 05012528
 3. เลือกบันทึกไฟล์ใบแจ้งยอดเงิน .pdf เพื่อไว้ใช้แนบเอกสารประกอบการยื่นแบบชำระภาษี หรือเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก

 1. ไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก .pdf มีระบบรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยข้อมูลของท่าน เมื่อท่านต้องการเปิดไฟล์จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
 2. กบข. ได้จัดส่งข้อมูลยอดเงินสะสมของสมาชิกที่สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

โปรดติดตามอัปเดตรายละเอียดการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกในแต่ละปี
ได้ที่ช่องทาง GPF Community และติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้โดยตรง
ที่ LINE กบข. @gpfcommunity คลิก https://lin.ee/pg7w6hn
และ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ LINE กบข. @gpfcommunity สแกนเพื่อเข้า LINE!

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่
LINE กบข. @gpfcommunity
สแกนเพื่อเข้า LINE!

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่
My GPF Application
สแกนเพื่อเข้าแอป!

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ My GPF Application สแกนเพื่อเข้าแอป!