บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก/สมาชิกพ้นสภาพ


สมาชิก กบข. เลือกรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้จาก 2 รูปแบบ ดังนี้

1) ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ หรือ e-Statement สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement

ช่องทางการรับ e-Statement :

 • อีเมลของสมาชิก ที่ได้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนไว้
 • LINE กบข. @gpfcommunity เมนู ดูใบแจ้งยอดเงินปีล่าสุด
 • My GPF Application เมนู ดาวน์โหลด e-Statement
 • My GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ เมนู ดาวน์โหลด e-Statement

ข้อดีการรับ e-Statement :

 • ได้รับแจ้งเตือนทันที เมื่อใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพร้อมดาวน์โหลดและจัดส่งให้สมาชิกแล้ว
 • ได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกก่อนใครในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
 • ไม่ต้องรอรับเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • ปลอดภัยมั่นใจ ไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกมีระบบการใส่รหัสผ่านก่อนเปิดไฟล์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก
 • สะดวกรวดเร็ว เปิดไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านมือถือ และ คอมพิวเตอร์ได้ โดยสามารถบันทึกไฟล์ลงอุปกรณ์ของสมาชิกได้ทันที
 • มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและลดการตัดต้นไม้ ภายใต้แนวคิด GPF Save Paper

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement คลิกที่นี่!

 • กบข. จะจัดส่ง e-Statement ให้สมาชิกผ่านอีเมล และช่องทางออนไลน์ของ กบข. โดยสมาชิกลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดสมาชิกให้สมาชิกเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
 • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
 • หากภายหลังสมาชิกประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือ ประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนขอรับ e-Statement สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกผ่าน My GPF Application ได้

2) ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบกระดาษ สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement

ช่องทางการรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบกระดาษ :

สมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement กบข. จะจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำส่งเงินของสมาชิกในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา

โดย กบข. จะเริ่มจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งสมาชิกสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหลังจากวันที่ กบข. เริ่มจัดส่งเอกสารแล้วในอีก 3-10 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบขนส่ง

นอกจากนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้ผ่านช่องทางออนไลน์ กบข.

ช่องทางดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ดังนี้

 • LINE กบข. @gpfcommunity เมนู ดูใบแจ้งยอดเงินปีล่าสุด
 • My GPF Application เมนู ดาวน์โหลด e-Statement เลือกเมนู ขอสำเนาใบแจ้งยอด
 • My GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ เมนู ดาวน์โหลด e-Statement เลือกเมนู ขอสำเนาใบแจ้งยอด

วิธีเปิดไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ดังนี้

 1. คลิกเลือกไฟล์ (PDF File) ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กบข.
 2. ใส่รหัสผ่านเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดของท่าน ในรูปแบบ ddmmyyyy คือ
  • dd : วันเกิดของท่าน 2 หลัก
  • mm : เดือนเกิดของท่าน 2 หลัก
  • yyyy : ปี พ.ศ. เกิดของท่าน 4 หลัก
  ตัวอย่าง สมมติท่านเกิดวันที่ 5 มกราคม 2528 รหัสผ่านของท่าน คือ 05012528
 3. เลือกบันทึกไฟล์ใบแจ้งยอดเงิน .pdf เพื่อไว้ใช้แนบเอกสารประกอบการยื่นแบบชำระภาษี หรือเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก

 1. ไฟล์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก .pdf มีระบบรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยข้อมูลของท่าน เมื่อท่านต้องการเปิดไฟล์จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
 2. กบข. ได้จัดส่งข้อมูลยอดเงินสะสมของสมาชิกที่สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

โปรดติดตามอัปเดตรายละเอียดการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกในแต่ละปี
ได้ที่ช่องทาง GPF Community และติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้โดยตรง
ที่ LINE กบข. @gpfcommunity คลิก https://lin.ee/pg7w6hn
และ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ LINE กบข. @gpfcommunity สแกนเพื่อเข้า LINE!

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่
LINE กบข. @gpfcommunity
สแกนเพื่อเข้า LINE!

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่
My GPF Application
สแกนเพื่อเข้าแอป!

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ My GPF Application สแกนเพื่อเข้าแอป!
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้