บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก/สมาชิกพ้นสภาพ
ขอรับใบแจ้งยอด e-Statement

ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) คลิก

สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) ได้โดย

  • กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านแจ้งนี้ หรือที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านทางอีเมลเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
  • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
  • หากภายหลังท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือยกเลิกการลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งผ่านเมนูนี้อีกครั้ง


ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน ปี 2562 ได้แล้ว ! ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ https://mygpf.gpf.or.th แล้วกรอก “เลขบัตรประชาชน” ในช่องรหัสผ่านผู้ใช้ และ “รหัสผ่าน 8 หลัก” ที่สมาชิกตั้งไว้ (หากจำรหัสผ่านไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”)
  2. คลิกเมนู “ยอดเงินในบัญชีสมาชิก”
  3. คลิกเมนู “ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก”
  4. คลิก เลือกปี ใบแจ้งยอดเงินที่สมาชิกต้องการเรียกดู
  5. ใบแจ้งยอดเงินจะแสดงในรูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งสามารถกดบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้