บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก/สมาชิกพ้นสภาพ
ขอรับใบแจ้งยอด e-Statement

ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) คลิก

สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) ได้โดย

  • กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านแจ้งนี้ หรือที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านทางอีเมลเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
  • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
  • หากภายหลังท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือยกเลิกการลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งผ่านเมนูนี้อีกครั้ง


ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน ปี 2562 ได้แล้ว ! ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ https://mygpf.gpf.or.th แล้วกรอก “เลขบัตรประชาชน” ในช่องรหัสผ่านผู้ใช้ และ “รหัสผ่าน 8 หลัก” ที่สมาชิกตั้งไว้ (หากจำรหัสผ่านไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”)
  2. คลิกเมนู “ยอดเงินในบัญชีสมาชิก”
  3. คลิกเมนู “ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก”
  4. คลิก เลือกปี ใบแจ้งยอดเงินที่สมาชิกต้องการเรียกดู
  5. ใบแจ้งยอดเงินจะแสดงในรูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งสามารถกดบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้