บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก


สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทีทีบีไดรฟ์ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิรถยนต์ต่าง ๆ จะตกเป็นของลูกค้า

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 1. รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ
  • รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

หมายเหตุ ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า 
*ยกเว้นรถยนต์ยี่ห้อ TATA, PROTON, DEVA, DFSK, FOTON, MAXUS, CHERY, MAZDA

 1. เงินดาวน์ 0% ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับทั้งกรณีเป็นสมาชิก กบข. และครอบครัวสมาชิก กบข. 
  แต่ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
 3. อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเริ่มต้น 2.59%

  ระยะเวลาที่ขออนุมัติภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566

อัตราดอกเบี้ยพิเศษรุ่นรถ


เงินดาวน์

(%)

อัตราดอกเบี้ยปลายงวด

12 - 48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด


รถยนต์ จดเก๋ง
ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
(ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)

25%

2.59%

2.79%

3.09%

3.65%

15%-20%

2.65%

2.89%

3.19%

3.75%

0-<15%

3.09%

3.35%

3.65%

4.19%


รถยนต์ จดกระบะ
ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
(ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)

25%

2.69%

2.89%

3.19%

3.75%

15%-20%

2.85%

3.09%

3.39%

3.95%

0-<15%

3.29%

3.55%

3.85%

4.39%

*เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขเงินดาวน์ เป็นไปตามนโยบายพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 1. ระยะเวลาผ่อนชำระ
  • เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-48, 60, 72, 84 เดือน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

 1. ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 2. ค่าทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง

คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

 1. เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผ่านการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. กรณีเป็นผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ต้องมีสมาชิก กบข. ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการสมัคร/ช่องทางการสมัคร

 1. ลูกค้าดูรถที่สนใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคารผ่านตัวแทนขายรถยนต์หรือโชว์รูม
 3. ยื่นเอกสารพิจารณาสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่การตลาด
 4. ทราบผลการอนุมัติ ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากวันเซ็นสัญญาเช่าซื้อ และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 5. ติดต่อรับรถที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ภายหลังจากได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
 6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข.
  • บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  • คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดรับสิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้