บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก
แบบประกัน

แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

รายละเอียดแบบประกัน

เป็นแบบประกันโรคร้ายแรง 11 โรค (รวมโรคมะเร็ง) และคุ้มครองชีวิต (รายละเอียดตามตารางแนบ)

จุดเด่นแบบประกัน

  1. เบี้ยประกันภัยคงที่ ตลอดสัญญา (ปกติเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุและอาจเพิ่มตามประสบการณ์การเรียกร้องสินไหม)
  2. เบี้ยประกันต่ำไม่บังคับซื้อประกันชีวิตในทุนสูง (ทำให้ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินความต้องการ)

สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.

สมาชิกได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 5 %

หมายเหตุ

แบบประกันนี้อยู่ในโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขที่ กบข. จัดทำขึ้นมานี้ ถือเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิกและครอบครัวรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อแผนการต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ ยามเจ็บไข้หรือยามฉุกเฉิน โดยให้สมาชิกได้เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวในอัตราเบี้ยประกันพิเศษจากบริษัทประกันชีวิตที่มั่นคง มีความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิกทั่วประเทศ

วิธีการใช้สิทธิ์

สมัครผ่าน My GPF Application โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ

  1. โทร Call Center 0-2777-8888
  2. ตัวแทนประกัน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือ สำเนาบัตรพนักงาน กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก) / digital card แสดงบัตรผ่าน My GPF Application

ระยะเวลาโครงการ

1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 66
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้