บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน ประเมินความเสี่ยง

บริการที่ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน และประเมินความเสี่ยงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเอกสารเพื่อจัดส่งมายังหน่วยงานต้นสังกัด หรือ กบข.