บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน


การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ ในการเดินทางท่องเที่ยว การดูงาน การศึกษาต่อ หรือทำธุรกิจซื้อขายสินค้า เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องการนำเงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ จะใช้ อัตราที่สถาบันการเงินเป็นผู้ขาย หรือ Selling และในกรณีที่ต้องการนำเงินสกุลต่างประเทศแลกคืนเป็นเงินบาท จะใช้อัตราที่สถาบันการเงินเป็นผู้ รับซื้อ หรือ Buying

ตัวอย่างเช่น หากนำเอาเงินจำนวน 10,000 บาท ไปแลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จะแลกได้ประมาณ 315 ดอลลาร์สหรัฐฯ (มูลค่าขาย 1 ดอลลาร์เท่ากับ 31.67 บาท) และหากนำเงินจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกกลับมาเป็นเงินบาท จะได้ประมาณ 3,160 บาท (มูลค่า รับซื้อคืน 1 ดอลลาร์เท่ากับ 31.60 บาท)

การแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถทำได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รวมทั้งร้านแลก เปลี่ยนเงินที่ได้รับอนุญาต

  • การโอนเงินไปต่างประเทศ จะต้องติดต่อที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบบัตรประชาชนเพื่อโอนเงินไปต่างประ เทศ โดยผู้รับจะได้รับเงินประมาณ 1-3 วันทำการ หากต้องการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารด้วยตนเอง จะต้องสมัครขอใช้บริการที่สาขา ของธนาคารและรอผลอนุมัติประมาณ 7-14 วัน จึงจะสามารถโอนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนไปแต่ละประ เทศแตกต่างกัน ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
  • บัญชีเงินฝากต่างประเทศ มีทั้งรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ เดินสะพัด และฝากประจำ รองรับการฝากถอนสกุลเงินต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่มี แหล่งเงินได้ต่างประเทศจากการขายสินค้า รับเงินเดือน เป็นต้น และต้องชำระค่าสินค้าหรือชำระหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ช่วยลด ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังสามารถถอนออกมาเป็นเงินสกุลบาทได้

สมาชิกที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น
  • ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน
  • การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ
  • วิธีโอนเงินไปต่างประเทศ