บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ📣 ข้อควรทราบสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ซึ่งสมาชิก กบข. สามารถแชร์โพสต์นี้ หรือบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ได้

✅ กรณีสมาชิก กบข. เกษียณอายุ หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ (อายุตัว 50 ปีขึ้นไป), ทุพพลภาพ, ทดแทน, เสียชีวิต เงินก้อน กบข. ที่ขอรับคืนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินที่ได้ไปคำนวณรวมเงินได้เพื่อเสียภาษีในปีนั้น ๆ

✅ กรณีออกจากราชการด้วยเหตุอื่น เงินสะสมและเงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนเงินที่ได้รับจากรัฐ และผลตอบแทนจากเงินสะสมและเงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) จะต้องนำไปคำนวณรวมกับรายได้อื่นเพื่อเสียภาษีในปีนั้นด้วย

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้