บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข้อผิดพลาดเรื่องเงินทองของแต่ละช่วงวัยความผิดพลาดเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ สามารถเกิดกับเราได้เสมอ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ เพราะเงื่อนไขชีวิต และตัวแปรต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทตามช่วงวัยนั้นไม่เหมือนกัน
ดังนั้น การที่เรารู้เท่าทันข้อผิดพลาดทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของแต่ละช่วงวัย จะช่วยให้สามารถรับมือได้ทันท่วงที และปฏิบัติตามแผนเกษียณที่วางไว้ได้ดี ไม่มีสะดุด

และเมื่อเราเรียนรู้และพร้อมรับมือกับข้อผิดพลาดเรื่องเงินทองที่อาจเกิดขึ้นแล้ว อย่าลืมต่อยอดการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยของตนเองเพื่อให้เงินออมเพื่อการเกษียณเติบโต โดยอาจพิจารณาเลือกแผนการลงทุนของ กบข. ที่มีปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติด้วยหลักการ “อายุน้อยลงทุนในหุ้นเยอะ อายุเยอะลงทุนในหุ้นน้อย”นั่นคือ “แผนสมดุลตามอายุ”
สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “แผนสมดุลตามอายุ” ได้ที่ https://bit.ly/3pU097W

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้