บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

บริการ GPF PointGPF Point 

               หมายถึง ระบบสะสมแต้มจากการให้สมาชิกร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ กับ กบข. เพื่อสะสมคะแนนนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ตามที่ กบข. กำหนด

ใครสามารถร่วมกิจกรรมได้บ้าง

               สมาชิก กบข. ปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน และแลกรางวัลได้ (กรณีที่ท่านเคยสะสมคะแนนระหว่างเป็นสมาชิก กบข. หลังจากที่ท่านพ้นสมาชิกภาพและเลือกออมต่อกับ กบข. ท่านยังสามารถนำคะแนนที่เคยสะสมไว้ มาแลกรางวัลกับ กบข. ได้ จนกว่าคะแนนของท่านจะหมดอายุตามเงื่อนไข)

ช่องทางการเข้าใช้งาน GPF Point

          สมาชิกสามารถเข้าใช้งาน GPF Point เพื่อร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม แลกของรางวัล เช็คประวัติการทำกิจกรรมและแลกของรางวัล ภายใต้เมนู สิทธิพิเศษและ GPF Point ผ่านช่องทาง Line กบข. และผ่านทาง My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point

กิจกรรม 

               หมายถึง กิจกรรมที่ให้สมาชิกเข้าร่วมทำเพื่อสะสมคะแนนโดยที่กิจกรรมต่างๆจะมีเงื่อนไข ระยะเวลา และช่องทางการเข้าร่วมตามที่ กบข. กำหนด ซึ่ง กบข. สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ตามดุลยพินิจ กิจกรรมแจก Point ในช่วงเริ่มต้นเปิดให้บริการ คือ กิจกรรมตอบแบบสอบถามงานวิจัย และกิจกรรม E-Learning กิจกรรมเพื่อสะสมแต้ม สามารถเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะแจ้งให้สมาชิก ทราบผ่านช่องกางการประชาสัมพันธ์ของ กบข. และผ่านแพลตฟอร์ม GPF Point

สมาชิกจะได้รับคะแนนอย่างไร

                สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ บริการที่ กบข. กำหนด โดยต้องทำกิจกรรมนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

อัตราการได้รับคะแนน

อัตราการให้คะแนนอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสมาชิกทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไข ระยะเวลา และช่องทางที่ กบข. กำหนด จะได้รับคะแนนตามที่กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สมาชิกจะได้รับคะแนน อาจแตกต่างกันไป โดยระยะเวลาที่ได้รับคะแนนอาจเป็น แบบ real time หรือ ได้รับคะแนนในวันถัดไป หรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้ที่เมนู ประวัติคะแนน

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล GPF Point

  •     Hot Line ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร 1179 กด 5
  •     GPF Community

คะแนนมีอายุเท่าไหร่

คะแนนมีอายุ 3 ปีฏิทิน นับจากปีที่ได้รับ โดยจะตัดคะแนนที่หมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่หมดอายุ

วิธีการตรวจสอบจำนวนคะแนนคงเหลือที่ใช้ได้

         สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือได้ด้วยตนเอง ที่หน้า HOME GPF Point”

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

          สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมสะสมแต้มผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้นๆ หรือร่วมกิจกรรม โดยการเข้าไปที่เมนู สะสมคะแนน ภายใต้เมนู สิทธิพิเศษและ GPF Point ในช่องทาง Line และ Mobile Application

วิธีการแลกรางวัล

                เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนได้ครบตามจำนวนที่ กบข. กำหนด จะสามารถนำไปแลกของรางวัลที่จัดเตรียมไว้ที่เมนู แลกรางวัลซึ่งจะกำหนดคะแนนที่จะใช้แลก และระยะเวลาสิ้นสุดการแลกในแต่ละประเภทของรางวัล  ทั้งนี้ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สมาชิกจึงสามารถแลกรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ กบข. กำหนดหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด