บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” เพื่อสมาชิก กบข.
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย 5.995% (MRR-0.25%) หรือ 6.245% (MRR) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของเเต่ละหน่วยงาน

ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

หลักประกัน

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ระยะผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

เอกสารประกอบการสมัคร (เบื้องต้น)

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)

4. Statement เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

5. หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (ติดต่อขอหนังสือฯ ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด)

สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก กบข.

1. ลงทะเบียนและยื่นเอกสารขอกู้ รับทันทีแก้วน้ำ Limited Edition 1 ชุด

2. เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ รับ Gift Card Tesco” มูลค่า 100 บาท สำหรับวงเงินกู้ทุก 100,000 บาท (เศษของแสนไม่นับ) สูงสุดไม่เกิน 500 บาท/คน 

ระยะเวลารับสิทธิ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565

วิธีการใช้สิทธิ์

1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MY GPF Application จากนั้นระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก กบข. ลงทะเบียน จากนั้นธนาคารจะติดต่อกลับสมาชิกภายใน 3 วันทำการ

2. ธนาคารจะตรวจสอบสิทธิ์และจัดส่งของรางวัลให้กับสมาชิกรายบุคคล

3. รับสิทธิ์ผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ 

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้