บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สินเชื่อรถใหม่ K Leasingออกรถใหม่กับ KLeasing รับข้อเสนอพิเศษ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว
รับฟรี! บัตรกำนัล 3,000 บาท รับสิทธิพิเศษเพิ่ม ขับฟรี ไม่ต้องผ่อน 90 วัน เมื่อออกรถ BEV ใหม่
ออกรถใหม่ง่ายทุกยี่ห้อ ดาวน์รถเลือกได้ตามต้องการ ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว
สมัครเลย https://kbank.co/3u55Fda

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 31 ธ.ค. 65

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ *เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. และพนักงาน กบข. ที่สมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 รับฟรี! บัตรกำนัล Lotus's 1 ใบ มูลค่า 3,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยจะจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาแล้ว และเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า BEV (Battery-Electric-Vehicle) ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ที่เป็นพันธมิตร และ สนับสนุนสินเชื่อรถยนต์ โดยบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด รับสิทธิพิเศษแคมเปญ**ขับฟรี 90 วัน
2. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
4. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า              
 
หมายเหตุ : *- เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตรโดยพฤตินัยหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย, คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย   ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ำประกัน
** - ขับฟรี 90 วัน คือ เลื่อนระยะเวลาการผ่อนชำระงวดแรกออกไป 90 วัน นับจากวันที่เกิดสัญญา   
  
- ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญขับฟรี 90 วัน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือ Covid-19 อื่น ๆ ของบริษัทได้
-  ยี่ห้อที่เข้าร่วมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ MG , AUDI , PORSCHE, HYUNDAI, KIA, NISSAN, B.M.W., MINI, VOLVO, LEXUS แต่ไม่รับให้บริการสินเชื่อรถแก่ประเภท Grey market (รถจากผู้นำเข้าอิสระ)   

อัตราดอกเบี้ย


เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือหน้าแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลสมาชิก กบข.
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. แนบบัตรสมาชิก กบข. และเอกสารแสดงความสัมพันธ์

เงื่อนไขการเช่าซื้อ
1.รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  หมายเหตุ : ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
2.ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับทั้งกรณีเป็นสมาชิก กบข. และครอบครัวสมาชิก กบข.
3.การค้ำประกันไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิกกบข. (ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ำประกัน)
*เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขเงินดาวน์ เป็นไปตามนโยบายพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ประเภทรถยนต์
เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

วิธีการแสดงสิทธิ์
1.ช่องทาง online สมัครเลยคลิก https://kbank.co/3u55Fda

2.ช่องทางการซื้อผ่านโชว์รูม : แสดงบัตรสมาชิก กบข. หรือบัตรสมาชิก Digital บน My GPF Application เพื่อรับสิทธิแคมเปญ                     

    

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้