บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้

วงเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันคงเหลือ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = MRR – 2.72% (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50% ต่อปี)

หลังจากนั้น MRR – 1.345% ต่อปี     (ปัจจุบันเท่ากับ 4.875% ต่อปี)

(ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ต่อปี 23 ก.ย. 65)

ระยะเวลาการกู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

   1. เป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือ ผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

   2. ไม่จำกัดอายุของผู้กู้ 

  ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  หลักประกัน

  หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (ตามแต่ละกรณี)

  2.สำเนาทะเบียนบ้าน

  3.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

  4.สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด 

  ระยะเวลาให้บริการ

  ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

  วิธีการใช้สิทธิ์

      ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

  หมายเหตุ เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


  

  เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้