บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อ Bridgestone ที่ศูนย์บริการ Cockpit และ A.C.T ทุกสาขา
รายละเอียดสิทธิพิเศษ

-         ·      ส่วนลด 1,000 บาทสำหรับการซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อ Bridgestone จำนวน 4 เส้น

·      จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์/ ยาง 4 เส้น ตลอดโครงการ

·      รายละเอียดส่วนลดยางรถยนต์เก่าเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสาขาหรือตามโปรโมชั่น (ถ้ามี)

·      สิทธิ์ส่วนลดนี้ สำหรับการชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนท่านั้น

·      ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นประจำเดือน เช่น ส่วนลดหรือบัตรของขวัญ แต่จะได้รับสิทธิ์ประกันยาง 120 วันและ โปรแกรมดูแลยาง B-care Lite ในรุ่นที่ร่วมรายการ

วิธีการรับสิทธิ์

-        กดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application จากนั้นแสดงรหัสส่วนลดที่ศูนย์บริการเพื่อรับสิทธิ์

-    ระยะเวลารับสิทธิ์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565