บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สิทธิพิเศษบ้านพฤกษา สำหรับสมาชิก กบข.
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

ส่วนลดพิเศษ ล้านละ 10,000 บาท เพิ่มเติมจากส่วนลดและโปรโมชั่น สำหรับลูกค้าทั่วไป ในการจองซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท พฤกษาฯและบริษัทในเครือ ยกเว้นโครงการ The Palm

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ผู้ใช้สิทธิต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ << https://forms.gle/G7DaWaVPnbHEMcUT7 ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด และนำเอกสารการลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก หรือเอกสารหนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยฝ่ายบุคคลไปแสดงสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดในวันจองที่สำนักงาน   
  • ผู้จองซื้อต้อง คงสถานะการเป็นสมาชิกหรือพนักงาน ของบริษัทพันธมิตร และต้องมีชื่อยู่ในสัญญาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้
  • ส่วนลดพิเศษ On Top ล้านละ 10,000 บาท เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกหรือพนักงานบริษัทพันธมิตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนสัญญาผู้ซื้อใหม่จะไม่ได้รับส่วนลดนี้
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 
  • ส่วนลดพิเศษ On Top ล้านละ 10,000 บาท เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกหรือพนักงานบริษัทพันธมิตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนสัญญาผู้ซื้อใหม่จะไม่ได้รับส่วนลดนี้
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดผู้บริหาร, ส่วนลด สำหรับสมาชิก Kerry Club และส่วนลดสำหรับสมาชิก All Member
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะแปลงที่เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการที่ท่านสนใจหรือโทร 1739