บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. ส่วนลดตั๋วเครื่องบินนกแอร์ส่วนลด 300 บาท ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ทุกเส้นทาง ทุกเที่ยวบิน

 ระยะเวลารับสิทธิ์ วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

    ระยะเวลาเดินทาง วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 64

วิธีการรับสิทธ์

·        กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ

·       รับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ นกแอร์ www.nokair.com และเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

·       เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วต้องนำโค้ดไปใช้ทันที เพราะโค้ดมีเวลาจำกัด 20 นาที 

·       หลังจากเลือกเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว นำโค้ดส่วนลดไปกรอกในช่อง "ใช้คูปองส่วนลด(Voucher)"

·       ต้องกดรับโค้ดใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์