บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. ส่วนลดตั๋วเครื่องบินนกแอร์ส่วนลด 300 บาท ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ทุกเส้นทาง ทุกเที่ยวบิน

 ระยะเวลารับสิทธิ์ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 64 ถึง 15 มีนาคม 65 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

    ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 64 ถึง 30 มีนาคม 65

วิธีการรับสิทธ์

• รับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ นกแอร์ www.nokair.com และเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

• เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วต้องนำโค้ดไปใช้ทันที เพราะโค้ดมีเวลาจำกัด 20 นาที

• หลังจากเลือกเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว หน้าการชำระเงินให้กดปุ่ม "เพิ่ม Voucher"

• จากนั้นกดรับสิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบินนกแอร์ผ่าน My GPF Application

• โดยเมื่อกดรับสิทธิ์จะแสดงตัวเลข 2 ชุดคือ CODE xxxxxx และ PIN xxxxxx

<ในกรณีที่สมาชิกกดรับสิทธิ์แล้ว CODE และ PIN แสดงผลไม่ครบ ให้กดเลือกแถบ QR CODE ด้านบน เพื่อแสดง CODE และ PIN>

• นำตัวอักษรและตัวเลขหลังคำว่า CODE จำนวน 6 หลัก กรอกในช่อง Voucher number (หมายเลข Voucher)

• นำตัวอักษรและตัวเลขหลังคำว่า PIN จำนวน 6 หลัก กรอกในช่อง PIN number

• จากนั้นกดดำเนินการต่อ ระบบจะแสดงราคาที่ได้รับส่วนลด

• ต้องกดรับโค้ดใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์