บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษ โอเอซีส ซีเวิลด์ สมาชิก กบข.
·         บัตรผ่านประตูผู้ใหญ่ 130 บาท ลดเหลือ 100 บาท

·         บัตรผ่านประตูเด็ก 80 บาท ลดเหลือ 60 บาท

·         เพียงแสดงบัตร สมาชิก กบข. ก่อนซื้อตั๋วเข้าชม ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร 
    และสามารถใช้สิทธิ์ ลดค่าเข้าชมเป็นหมู่คณะได้

·         1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
โทร 039-499-222 
www.thaioasisseaworld.com

วิธีการแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิ์ แสดงบัตรสมาชิกผ่าน application กบข. หรือ แสดงบัตรสมาชิก กบข. ตัวจริง