บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก กบข. Red Planet
รายละเอียด และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

ส่วนลดค่าห้องพักสาขาอโศก จากปกติ  800 บาท/คืน ลดเหลือ 450 บาท/คืน

ส่วนลดค่าห้องพักสาขาสุรวงศ์ จากปกติ  800 บาท/คืน ลดเหลือ 450 บาท/คืน

ส่วนลดค่าห้องพักสาขาหาดใหญ่ จากปกติ  600 บาท/คืน ลดเหลือ 400 บาท/คืน

ส่วนลดค่าห้องพักสาขาพัทยา จากปกติ  600 บาท/คืน ลดเหลือ 400 บาท/คืน

ระยะเวลา

ระยะเวลารับสิทธิ์ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 65

กรุณาโทรจองและแจ้ง Code กับที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ที่เบอร์ 02-613-5888

วิธีการรับสิทธิ์

  • กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษ
  • กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ