บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก กบข. PP Plus Blus Solar
รายละเอียด และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

ส่วนลดที่พัก PP Plus Blus ลด 50% จากราคา 1,500 บาท เหลือ 899 บาท/คืน/ 2 ท่าน (เพิ่ม 400 บาท/คน/คืน)

ส่วนลด PP Plus Mansion รายวัน ลด 10% จาก 600 บาท เหลือ 540 บาท/2ท่าน รายเดือนลด 10% 4,800 เหลือ 4,320 บาท

ระยะเวลารับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 65

วิธีการรับสิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษ

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ