บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ttb DRIVEสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทีทีบีไดรฟ์

บริการสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถยนต์ทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผู้เช่าซื้อจะผ่อนชําระเงินค่าเช่าซื้อคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้้อเมื่อชําระเงินครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

 


สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. และครอบครัว

1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.85% ต่อปี

2. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 84 เดือนเมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ทีทีบีไดรฟ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 และได้รับอนุมัติเป็นสัญญาภายในวันที่ 30 ก.ย. 66

-พิเศษรับเพิ่ม! บัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 2,000 บาท/สัญญา เมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทีทีบีไดรฟ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66 และได้รับอนุมัติเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

-ธนาคารจะทำการส่งบัตรน้ำมัน PTT ภายใน 120 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา


สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ (ยกเว้น : TATA, PROTON, DEVA, DFSK, FOTON, MAXUS, CHERY, MAZDA, HAVAL, ORA, Honda, NETA)


อัตราดอกเบี้ยพิเศษ


*เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขเงินดาวน์ เป็นไปตามนโยบายพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 1. ระยะเวลาผ่อนชำระ
  • เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-48, 60, 72, 84 เดือน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

 1. ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 2. ค่าทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง

คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

 1. เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผ่านการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. กรณีเป็นผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ต้องมีสมาชิก กบข. ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการสมัคร/ช่องทางการสมัคร

 1. ลูกค้าดูรถที่สนใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคารผ่านตัวแทนขายรถยนต์หรือโชว์รูม
 3. ยื่นเอกสารพิจารณาสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่การตลาด
 4. ทราบผลการอนุมัติ ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากวันเซ็นสัญญาเช่าซื้อ และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 5. ติดต่อรับรถที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ภายหลังจากได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
 6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข.
  • บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  • คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดรับสิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428