บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ttb DRIVE สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวรถเป็นของลูกค้า


เงื่อนไขการเช่าซื้อ

พิเศษ 1* : เลือกขับฟรีสูงสุด 90 วัน หรือ เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 2.79% ต่อปี  

*สามารถเลือกได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญาเช่าซื้อ เท่านั้น

  •     สิทธิ์ขับฟรีสูงสุด 90 วัน : ขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้องวดแรกนานสูงสุดไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา หรือ

  • สิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ และระยะเวลาผ่อนชำระ เริ่มต้น 2.79% ต่อปี รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) สำหรับกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.

สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ :  HONDA, ISUZU, TOYOTA, MITSUBISHI, NISSAN, MAZDA, FORD, SUZUKI, BENZ, BMW, Hyundai (H1,Grand Starex, Staria), MG, GWM (Haval,Ora) และ Volvo เท่านั้น

 

ปีรถยนต์

อัตราดอกเบี้ย (%) : รถเก๋ง

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2023

2.79

2.99

3.89

4.29

2022

2.79

2.99

3.89

4.29

2021

2.79

2.99

3.89

4.29

2020

2.79

2.99

3.89

4.29

2019

2.79

2.99

3.89

4.29

2018

2.79

2.99

3.89

4.29

2017

2.99

3.29

4.25

4.85

2016

2.99

3.29

4.25

4.85

20152.99
3.29
4.25
4.85
20142.99
3.294.254.85

ปีรถยนต์

อัตราดอกเบี้ย (%) : รถกระบะ / รถตู้

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2023

2.99

3.50

4.50

4.99

2022

2.99

3.50

4.50

4.99

2021

3.79

4.25

5.00

5.25

2020

3.99

4.50

5.25

5.35

2019

3.99

4.50

5.25

5.35

2018

3.99

4.50

5.25

5.35

2017

4.50

5.00

5.35

5.85

2016

4.50

5.00

5.35

5.85

20154.50
5.00
5.35
5.85
20144.50
5.00
5.35
5.85

หมายเหตุ :  1.   เงือนไขการรับสิทธิอัตราดอกเบี้ย พิเศษ สำหรับยอดจัดเช่าซื้อ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้น ไป กรณียอดจัดเช่าซื้อน้อยกว่า 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น + 0.25% ต่อปี

 2.   สำหรับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ (Other Brand) ที่ไม่ได้ร่วมรายการ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 งวด (7 ปี) ให้บวกอัตราดอกเบี้ย 0.75%ต่อปี จากตารางข้างต้น

 3.   สำหรับรถตู้  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด (6 ปี)

 4.   เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


พิเศษ 2 : ฟรี ! ตรวจสภาพรถ (มูลค่า 1,500 บาท) 

รับฟรี  บริการตรวจสภาพรถ Car Inspection (มูลค่า 1,500 บาท) 

แจ้งรับสิทธิ์บริการตรวจสภาพรถผ่านทางพนักงานสินเชื่อทีทีบีไดรฟ์ โดยทางทีทีบีไดรฟ์จะเป็นดำเนินการจ่ายค่าบริการให้แทนลูกค้า 

 

พิเศษ 3 : สมัครสินเชื่อรถใช้แล้ว ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66 และเกิดสัญญาภายใน 30 ก.ย. 66

        • รับฟรี! บัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,000 บาท / สัญญา 

• ธนาคารจะทำการส่งบัตรกำนัลภายใน 120 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา

• ไม่สามารถใช้เบิกถอนเงินสดได้ สามารถใช้บัตรได้จนกว่ามูลค่าเงินในบัตรจะหมด โดยไม่สามารถเติมเงินได้ หรือจนกว่าบัตรจะหมดอายุตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตร

• บัตรเติมน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

ผู้เช่าซื้อ

เอกสารประกอบ

1.ข้าราชการ, สมาชิก กบข.

บัตรข้าราชการ / บัตรสมาชิก / บัตรพนักงาน / หนังสือรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุน

2.ครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร

- บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. 
- คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

 

ช่องทางการสมัคร

Website https://applyautoloan.ttbbank.com/used

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
  3. เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด)


วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครรผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428