บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษบ้านพฤกษา สำหรับสมาชิก กบข.
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

1. ส่วนลดพิเศษ ล้านละ 10,000 บาท เพิ่มเติมจากส่วนลดและโปรโมชั่น สำหรับลูกค้าทั่วไป ในการจองซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท พฤกษาฯและบริษัทในเครือ

ยกเว้นโครงการ The Palm

2. สิทธิพิเศษในการสมัครเป็นสมาชิก Pruksa Member เพื่อสะสมคะแนนจากการแนะนำลูกค้าและรับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถ

สมัครได้ทาง WWW.PRUKSA.COM 

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้สิทธิต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด และนำเอกสารการลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก หรือเอกสารหนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยฝ่ายบุคคลไปแสดงสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดในวันจองที่สำนักงาน
  2. ผู้จองซื้อต้อง คงสถานะการเป็นสมาชิกหรือพนักงาน ของบริษัทพันธมิตร และต้องมีชื่อยู่ในสัญญาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้
  3. ส่วนลดพิเศษ On Top ล้านละ 10,000 บาท เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกหรือพนักงานบริษัทพันธมิตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนสัญญาผู้ซื้อใหม่จะไม่ได้รับส่วนลดนี้
  4. สงวนสิทธิ์เฉพาะแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

วิธีการใช้สิทธิ์

แสดงบัตรสมาชิก กบข. ผ่าน Application My GPF หรือ แสดงบัตรสมาชิกตัวจริง


กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ