บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษ SE-ED Book Center สำหรับสมาชิก กบข.เงื่อนไขการใช้

- รับส่วนลด 10% สำหรับหนังสือที่มีโลโก้ซีเอ็ด

- รับส่วนลด 5% สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์อื่น

- ยกเว้น วารสารไทย ต่างประเทศ และสินค้ายกเว้น

- รับส่วนลดที่ร้านซีเอ็ด ทุกสาขา ยกเว้นร้านเครือข่าย โลตัส ชลบุรี

วิธีการรับสิทธิ์

- กดรับสิทธิ์และแสดงโค้ดเพื่อรับส่วนลดที่ร้านซีเอ็ด สาขาที่ร่วมรายการ

- ระยะเวลารับสิทธิ์ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.65